Home » Du lịch » Hải Âu tuyến Hải Phòng – Nam Định

Tuyến xe Hải Phòng (bến xe Cầu Rào, văn phòng số 21 đường vòng Cầu Niệm) – Nam Định (bến xe khách Nam Định)

Lộ trình xe chạy

Hải Phòng – Kiến An – An Tràng – An Lão – Tiên Lãng – Quý Cao – Vĩnh Bảo – Cầu Nghìn – Tư Môi – Ba Đợi – Đông Hưng – Gia Lễ – Thái Bình – Vũ Thư – Cầu vượt – Nam Định

Phục vụ từ 5h00 đến 19h00  liên tục 20 phút/ chuyến

Giá vé

1. Giá vé suốt: Hải Phòng Nam Định : 70.000đ/ 1 người/ 1 lượt (từ trên 10 tuổi trở lên)

   Giá vé suốt trẻ em Hải Phòng Nam Định = 1/2 giá vé suốt người lớn (từ trên 6 tuổi đến 10 tuổi)

+ Hải Phòng: Khách lên từ bến xe Cầu Rào tới trước trạm thanh tra Xuân Sơn –> Nam Định: Khách xuống từ sau trạm thanh tra Cầu La tới bến xe khách Nam Định

+ Nam Định: Khách lên từ bến xe khách Nam Định tới trước trạm thanh tra Cầu La –> Hải Phòng: Khách xuống từ sau trạm thanh tra Xuân Sơn tới bến xe Cầu Rào

2. Giá vé chặng:

+ Hải Phòng – Cầu La (Vũ Thư): 55.000đ/ 1 vé/ 1lượt

+ Xuân Sơn – Nam Định: 55.000đ/ 1 vé/ 1lượt

+ Hải Phòng – Ba Đợi: 45.000đ/ 1 vé/ 1lượt

+ Xuân Sơn – Cầu La (Vũ Thư): 45.000đ/ 1 vé/ 1lượt

+ Bến xe (tại thị trấn Vĩnh Bảo) – Nam Định: 45.000đ/ 1 vé/ 1lượt

+ Xuân Sơn – Ba Đợi: 35.000đ/ 1 vé/ 1lượt

+ Bến xe (tại thị trấn Vĩnh Bảo) – Cầu La (Vũ Thư): 35.000đ/ 1vé/ 1lượt

+ Ba Đợi – Nam Định: 35.000đ/ 1 vé/ 1lượt

+ Hải Phòng – Bến xe (tại thị trấn Vĩnh Bảo): 35.000đ/ 1 vé/ 1lượt

hai phong nam dinh

Giờ xe chạy

  Hải Phòng (khởi bến Cầu Rào) đi Nam Định:

5h00

7h00

9h00

11h20

13h20

15h20

17h20

5h20

7h20

9h20

11h40

13h40

15h40

17h40

5h40

7h40

9h40

12h00

14h00

16h00

18h00

6h00

8h00

10h00

12h20

14h20

16h20

18h20

6h20

8h20

10h20

12h40

14h40

16h40

18h40

6h40

8h40

11h00

13h00

15h00

17h00

19h00

Giờ xe chạy Nam Định (khởi bến Nam Định) đi Hải Phòng:

5h00

7h00

9h00

11h20

13h20

15h20

17h20

5h20

7h20

9h20

11h40

13h40

15h40

17h40

5h40

7h40

9h40

12h00

14h00

16h00

18h00

6h00

8h00

10h00

12h20

14h20

16h20

18h20

6h20

8h20

10h20

12h40

14h40

16h40

18h40

6h40

8h40

11h00

13h00

15h00

17h00

19h00

 

Quý khách liên hệ đi xe:

Hải Phòng

– Bến xe Cầu Rào: 031.3.733.608
– VP 21 đường vòng Cầu Niệm: 031.3.784.541
– Xuân Sơn (An Lão):031.3.733.608

 

Thái Bình

– Cầu Nghìn:
– Ba Đợi:
– VP 147 Đặng Nghiễm(thành phố Thái Bình): 036.3.642.200
– Vũ Thư (cầu Nhất)

Nam Định

– Bến xe khách Nam Định: 0350.3.510.488

 

Giải quyết phát sinh trực tuyến: Mọi phát sinh trên lộ trình phục vụ hành khách cần được giải đáp, gọi số điện thoại  0912.966.362

Hỗ trợ trực tuyến:  0912.296.088

Theo Haiaubus

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình