Home » Du lịch » Danh sách các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Địa chỉ: Calle 11 de Septiembre 1442 C.P. 1426 – Capital Federal Argentina. Ðiện thoại: (54-11) 4783 1802 / 4783 1825. Fax: (54-11) 4728 0078. Email: sqvnartn@fibertel.com
Đất nước: Ác-hen-ti-na

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Địa chỉ: Số 8 phố Madina El Monawara, Dokki, Cairo. Ðiện thoại: (20-2) 761 7309 Fax: (20-2) 336 8612. Email: vinaemb@intouch.com
Đất nước: Ai Cập

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Ðộ

Địa chỉ: Wajeda House, đường Gulmohat Cross, 7, Juhu Scheme, Mumbai – 400 049, Bombay. Ðiện thoại: (91-22) 2620 8589 / 2620 8549. Fax: (91-22) 2624 8538 Email: vietnam@mtnl.net.in
Đất nước: Ấn Ðộ

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri

Địa chỉ: 30, Rue Chénoua, Hydra, Alger. Ðiện thoại: (213) 269 2752. Fax: (213) 269 3778. Email: sqvnaler@djazair-conn.ect.com
Đất nước: Angeri

Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la

Địa chỉ: Edificio “Kalunga Atrium”, 10 Andar Rua Engracia Fragoso – Ingombotas, Luanda. Ðiện thoại: (244-2) 390 684 / 391 075. Fax: (244-2) 390 369. Email: dsqvnangola@netangola.com
Đất nước: Angola

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo

Địa chỉ: Felix-Mottl Strasse 20 A-1190, Viên. Ðiện thoại: (43-1) 368 0755. Fax: (43-1) 368 0754. Email: embassy.vietnam@aon.at
Đất nước: Áo

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Địa chỉ: Kazimierzowska 14, 02 – 589 Warszawa. Ðiện thoại: (48-22) 844 6021/ 844 3780. Fax: (48-22) 844 6723. Email: office@ambasadawietnam.org Lãnh sự: Điện thoại: (48-22) 844 6740
Đất nước: Ba Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen

Địa chỉ: Victoria 12-14, Luân Đôn, W8-5rd. Ðiện thoại: (44-20) 7937 1912. Fax: (44-20) 7937 6108. Email: embassy@vietnamembassy.org.uk
Đất nước: Ai-len

Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút

Địa chỉ: Số 3, phố Mozajskovo, Minsk. Ðiện thoại: (375-1) 7239 1538. Fax: (375-1) 7239 1538. Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
Đất nước: Bê-la-rút

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ

Địa chỉ: #1, Boul. Général Jacques, 1050 Bruxelles. Ðiện thoại: (32-2) 379 2737. Fax: (32-2) 374 9376. Email: vnemb.brussels@skynet.be Lãnh sự: Điện thoại: (32-2) 379 2736
Đất nước: Bỉ
 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình