Home » Trò chơi » Vượt chướng ngại vật

Trẻ chơi liên tục trong khoảng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ

Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ) (google image)

1. Chuẩn bị

– Hầm chui (hoặc thùng carton).
– Phấn vạch.
– Dây đeo vòng (vòng bằng nhựa hoặc bìa cứng).
– Chai nhựa có cổ chai hình cổ vịt (hoặc hình khác).

2. Cách chơi

– Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ).
– Cho trẻ xuống hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ chạy lên bật (chụm 2 chân) qua “suối”, chạy, bò chui qua đường hầm, chạy đến dây đeo vòng nhảy lên cao lấy vòng bằng hai tay sau đó đứng tại chỗ ném vòng vào cổ chai, chạy về xếp cuối hàng.

Yêu cầu:

– Trẻ trước chạy đến hầm, bò chui qua hầm thì trẻ sau bắt đầu chạy từ điểm xuất phát, không chờ hiệu lệnh của cô.
– Trẻ chơi liên tục trong khoảng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.

Bầu (Theo SuperKids)

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình