Home » Trò chơi » Nhận mặt chữ cái (Dành cho bé 4 tuổi)

Bạn cần: Giấy trắng, bút màu.

Cách chơi

Viết tên bé lên tấm giấy trắng. Sau đó, tô mỗi chữ một màu.

Viết tên bé lên giấy trắng thứ hai và cắt rời từng chữ cái.

Mặc dù bé chưa biết đọc, nhưng bé có thể xếp các chữ cái lại với nhau phù hợp với màu sắc và thứ tự chữ trên tờ giấy trắng thứ nhất.

Khi bé đã quen thuộc với trò chơi, bạn có thể tô các chữ cùng màu. Lúc đó, bé sẽ không ghép chữ dựa trên màu sắc mà sẽ dựa trên các chữ cái.

Bạn có thể cho bé ghép chữ các thành viên trong gia đình.

Bạn có thể cùng bé đếm xem tên bé hoặc tên các thành viên có bao nhiêu chữ cái.

hocchucai

Mách nhỏ

Khi bạn cùng bé chơi trò chơi ghép chữ, bé sẽ phát triển các kỹ năng chuẩn bị cho quá trình tập đọc, tập viết và tập ghép vần.

Gợi ý

Bạn có thể thay thế bằng bộ các chữ cái có màu sắc khác nhau.

Bạn có thể cùng bé đếm xem tên của các thành viên có bao nhiêu chữ cái.

( theo Mẹ và bé)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình