Home » Trò chơi » CÂU ĐỐ VUI CHO BÉ CHỦ ĐỀ CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ

1. Muốn cho dân nước mạnh giàu

Xin Vua cho chém bảy đầu mọt dân

Mũ cao áo rộng không cần

Lui về ở ẩn sơn lâm một mình?

 (Trả lời : Chu Văn An)

 

2. Cờ Lau tập trận thiếu thời

Lớn lên Vạn Kiếp khắp trời danh uy

Hoa Lư nên bóng quốc kì

Trường An nay hãy còn ghi ơn người?

(Trả lời : Đinh Bộ Lĩnh)

tap tran co lau

 (ảnh minh họa internet)

3. Vua nào thuở bé chăn trâu

Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành

Sứ quân dẹp loạn phân tranh

Dựng nền thống nhất, sử xanh còn truyền?

 (Trả lời : Đinh Tiên Hoàng)

 

4. Nhà vua phá Tống bình Chiêm

Cũng nên một đấng hùng anh đương thời

Hiềm vì con cái dở hơi

Tranh giành ngôi vị để rồi suy vong?

 (Trả lời : Vua Lê Đại Hành)

 

5. Ai người mặc đổi áo vua

Cầm quân ra trận đánh lừa giặc Minh

Vì đại nghĩa phải hy sinh

Tấm gương trung nghĩa, hiển vinh đời đời?

 (Trả lời : Lê Lai)

 

6. Đố ai gian khổ chẳng lùi,

Chí Linh mấy lượt, nếm mùi đắng cay

Mười năm Bình Định ra tay

Thành Đông Quang mất vía bầy Vương Thông

 (Trả lời : Lê Lợi)

 

7. Từ bảy tuổi đã lên ngôi

Việc dân nước trọn đời lo toan

Mở trường thi, chọn văn quan

Lập Quốc Tử Giám luyện ngàn danh nhân?

 (Trả lời : Lý Nhân Tông) 

 

8. Tuổi già nhưng sức chẳng già

Vung gươm Bắc tiến quân nhà Tống tan

Xuôi Nam Chiêm quốc kinh hoàng

Thơ thần một án lời vàng còn ghi?

 (Trả lời : Lý Thường Kiệt)

 

9. Thanh liêm vốn sẵn tính trời

Tiền muôn, bạc vạn chẳng vời lòng ngay

Tài đối đáp thật là hay

Trạng nguyên hai nước, ông này là ai?

 (Trả lời : Mạc Đĩnh Chi)

 

10. Vua nào mặt sắt đen sì?

Vua nào trong thuở hàn vi ở Chùa?

 (Trả lời : Mai Hắc Đế – Lý Thái Tổ)

 

11. Người Hà Tĩnh mặc đen như mực

Từng chiêu binh ra sức chống Tàu

Nghệ An chiếm được buổi đầu

Tấm gương trung dũng đời sau còn truyền?

 (Trả lời : Mai Thúc Loan)

 

12. Từng phen khóc lóc theo cha

Rồi đem nợ nước tình nhà ra cân

Núi Lam tìm giúp minh quân

Bình Ngô đại cáo bút thần ra tay?

 (Trả lời : Nguyễn Trãi)

 

13. Đố ai đan sọt giữa đàng

Giáo đâm lủng vế rõ ràng không hay?

 (Trả lời : Phạm Ngũ Lão)

 

14. Đố ai sang Nhật sang Tàu

Soạn thành huyết lệ lưu cầu tân thư

Hô hào vận động Đông du

Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền?

 (Trả lời : Phan Bội Châu)

 

15. Ai người sang trời Tây

Lo tìm phương cứu nước

Từ bên trời Tây về

Đến Sài Gòn đã mất?

(Trả lời : Phan Chu Trinh)

 

THẢO VÕ (TỔNG HỢP)

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình