Home » Radio kể chuyện cho bé » Anh học trò nghèo và Ngọc Hoàng – Cổ tích Việt Nam

Anh học trò nghèo và Ngọc Hoàng Ngày xưa, có một nhà kia trải đã mấy đời sống trong cảnh khố rách áo ôm. Đến đời người cháu nội là một anh học trò không một tấc đất cắm dùi.

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống