Home » Bài hát » Bài hát ru cho bé: Con cò bay bổng bay cao

Những câu hát mà mẹ hát ru con ngủ sẽ ăn mãi vào tiềm thức của con trẻ

img.aspx

Con cò bay bổng bay cao

Bay xuống cửa huyện bay vào Đồng Đăng

Đồng Đăng có phố Ký Lừa

Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh

Ai lên xứ Lạng cùng anh?

Hỏi  thăm bác mẹ sinh thành ra em

Tay cầm bầu rượu nắm nem

Mải vui quên hết lời em dặn dò…

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình