Văn bản Archive

Mẫu bản cam kết: không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ, ĐẢNG BỘ………                                * BẢN CAM KẾT không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  Kế hoạch học

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2016 – Bổ sung NQTW4 khóa XII

                          ĐẢNG BỘ, CHI BỘ ………………….            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2016 (kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 09/11/2016, Công văn số232-CV/ĐU,  ngày 02/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố)  Tải file về tại đây: Mau ban kiem diem dang vien nam 2016-Bo sung NQTW4-XII

Mẫu bài phát biểu chúc mừng chị em nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu! Thưa toàn thể đồng chí công đoàn viên trong nhà trường! Trong không khí phấn khởi và tự hào của phụ nữ cả nước kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016). Hôm nay, tại … – Công đoàn

Mẫu diễn văn tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Kính thưa ………………………………………………………………………. Các cháu thân mến ! Khi những cánh phượng đỏ rực sân trường báo hiệu mùa hè đã đến, trong không khí nhộn nhịp khắp nơi trong cả nước tưng bừng tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho các cháu, mở đầu

MẪU ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Mẫu số 1/BCĐBQH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV Tải mẫu về tại đây: 8a.Mau ho so ung cu (28.01) Kính gửi: (1)………………………………………………………….. Họ và tên thường dùng: (2)………………………………………………………………………………………….. Họ và tên khai sinh: (3)………………………………………………………………………………………………… Các

Phiếu nhận xét xin ý kiến đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2015

Tải mẫu tại đây: Phieu xin y kien noi cu tru 2015                                                                                                                                                                                                                                     Mẫu số: 02 ĐẢNG BỘ ……………..      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     ĐẢNG ỦY CQ …………………..                                                                      Hải Phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2015 PHIẾU XIN Ý KIẾN Nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015

ĐẢNG BỘ …………………….. Chi bộ ……………………           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hải Phòng, ngày   tháng   năm 2015   BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 Họ và tên: …………………………….Ngày sinh……………………….……. Chức vụ Đảng: ………………………………………………………..………… Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………..………. Đơn vị công tác:……………………………………………..……….………….. Chi bộ:……………………………………………………………………………. Ưu điểm,

Mẫu nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ (ĐẢNG BỘ)………. NHIỆM KỲ 2015-2020 ĐOÀN CHỦ TỊCH * Số 05-NQ/ĐH     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHải Phòng, ngày  tháng  năm 2015   NGHỊ QUYẾT Đại hội chi bộ (đảng bộ)……………. nhiệm kỳ 2015-2020 Tải mẫu nghị quyết tại đây: Mau nghi quyet dai hoi  Thi hành Điều lệ Đảng khóa

Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc   ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ   Kính gửi:      – Đảng ủy ……………………………….   Tên tôi là:             Sinh ngày:                                     Nguyên quán:         Sinh hoạt tại:                Đơn vị

Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc   ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Kính gửi: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………(không ghi) Tên tôi là:………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:………………….Chức vụ:……………………………………. Căn cứ theo Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG ngày 15/3/2011 của Học viện Chính

Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc   ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Kính gửi: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………(không ghi) Tên tôi là:………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:………………….Chức vụ:……………………………………. Căn cứ theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM …………., ngày… tháng….năm 2013                                   BẢN ĐĂNG KÝ  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013                 Họ và tên : ………………………………………………                      Chức vụ : …………………………..         Đơn vị công tác : …………………………………………………………           Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 22/01/2013 của

Mẫu đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt năm 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM …………., ngày… tháng….năm 2013 Tải mẫu đăng ký: Mau Dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc HoChi Minh 2013 BẢN ĐĂNG KÝ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011     THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

BỘ Y TẾ Số: 19/2011/TT-BYT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011                                                                                                                                 THÔNG TƯ                                                                     Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp                                                                                                           __________________________   Căn