Việc tìm người Archive

Báo Hải Phòng tuyển phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên

Để đáp ứng sự phát triển, Báo Hải Phòng có nhu cầu tuyển phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên tiếng Anh, tiếng Trung làm việc lâu dài, như sau: I- Điều kiện, tiêu chuẩn chung: – Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. – Sức khỏe tốt đủ để đảm