Tài liệu Archive

Tham luận tại Đại hội Đảng bộ với chủ đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

Kính thưa Đoàn Chủ tịch ! Kính thưa các quý vị đai biểu ! Thưa toàn thể Đại hội ! Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch, thay mặt chi bộ Công nghiệp tôi xin báo cáo tham luận về nội dung: “Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ” Lời đầu

Tham luận tại Đại hội: Vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong nhiệm kỳ, đặc biệt là trong các năm 2013-2014, Trung ương và Thành phố ban hành những chủ trương, quyết sách lớn có tính đột phá về Khoa học và Công nghệ: – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI (NQ số 20-NQ/TW) – Luật KH&CN

Tham luận tại Đại hội: Vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo nâng cao đạo đức công vụ

Vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đạo đức công vụ thực chất là đạo đức của cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực công, phản ánh những giá

Tham luận tại Đại hội: Tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! Kính thưa Đại hội! Thay mặt Chi ủy Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và tôi xin tham luận với nội dung “Tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị,  tạo nên sự ổn định, đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị vững

Tham luận tại đại hội: Nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể

Kính thưa toàn thể Đại hội, Đảng bộ lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các tổ chức đoàn thể là Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh cơ quan. xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các quy định  đồng thời phát huy

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

1.Về trung thực, trách nhiệm – “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về trung thực, trách nhiệm là yêu cầu chung trong các giai đoạn phát triển của cách mạng. Đó là sự phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, sống đoàn kết gắn bó, có trách

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

1- Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm 1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm 1.1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực,“nói thì phải làm” – Trung thực là là một phẩm chất đạo đức, thể hiện sự thống nhất giữa tư

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2015)

I- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI NĂM 1930 MỞ RA BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1- Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam a. Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX – Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2014

Câu 1: (1 điểm). a) Viết các số sau:(0,5 điểm) .                  b) Đọc các số sau (0,5 điểm).   – Tám trăm năm mươi lăm:……….        – 605:……………………………………….   – Bốn trăm mười:…………………      – 920………………………………………. Câu 2: (1 điểm)  Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.  a) Só liền trước của số

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2014

I. Phần trắc nghiệm:     Hãy khoành tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây: 1. Số liền trước của số 525 là:           a.    524                       b.   526 2. Kết quả của phép cộng: 372 + 225 và phép trừ: 82 – 24           * Kết quả của